Svenska Polisidrottsförbundet

Tecken och medaljer

Svenska Polisidrottsförbundet (SPI) har instiftat följande utmärkelser att utdela till personer, som har utfört betydande insatser för polisidrotten.

  • Förtjänsttecknet i brons, i silver och i guld
  • Förtjänstmedaljen i silver och i guld

Ansökan

Ansökan om förtjänsttecken och/eller förtjänstmedaljer ska vara SPI:s kansli tillhanda senast den 30 november kalenderåret innan utdelningen förväntas äga rum.

Förslagsrätt

Styrelseledamot i SPI och styrelseledamot i en polisidrottsförening har rätt att lämna förslag på person att premiera.

Prövning

Prövning av utmärkelser genomförs av SPI:s styrelse efter föredragning av generalsekreteraren.

Förtjänsttecken

Utseende

Tecknet är ovalt (elliptiskt) och 30 x 37 mm stort. Tecknet består av det lilla riksvapnet i sköld – krönt med en kunglig krona, två bakom vapnet korslagda faskiner, eklöv runt skölden och medsols runt på en ring syns förbundets namn. Tecknet är genombrutet och motsvarar i sitt utförande SPI:s emblem.

Bärande

Tecknet bärs på vänster sida av bröstet i ett blå/gult band.

Utdelningsgrunder

Brons: I regel för fem års eller kortvarigare mycket förtjänstfull verksamhet eller andra värdefulla insatser.
Silver: I regel för tio års eller kortvarigare synnerligen förtjänstfulla insatser.
Guld: I regel för minst tio års synnerligen förtjänstfull verksamhet eller andra betydande insatser.

Förtjänstmedaljer

Utseende

Medaljen präglas i 8:e storleken (33 mm i diameter). Medaljen är försedd med på åtsidan H.M. Konungens bild i relief och inskriptionen ”Carl XVI Gustaf Sveriges Konung”, samt med på frånsidan SPI:s emblem utan krona. Medaljen är krönt med en 75 x 20 mm stor kunglig krona.

Bärande

Medaljen bärs på vänster sida av bröstet i ett 35 mm brett och vattrat sidenband (blått med 7 mm breda, gula kanter). Bandets färger är lika med dem, som enligt gällande lag är föreskrivna för den svenska flaggan.

Medaljer bärs till högtidsdräkt eller motsvarande. Även miniatyrer kan bäras till högtidsdräkt men också till smoking i högtidliga sammanhang. Till kavaj bärs endast medaljer i originalstorlek.

Läs mer på www.kungahuset.se under ”Bärande av medaljer”.

Utdelningsgrunder

Silver: I regel för omkring 15 års synnerligen förtjänstfull verksamhet eller andra sällsynt betydande insatser.
Guld: I regel för omkring 20 års synnerligen förtjänstfull verksamhet eller andra sällsynt betydande insatser.

Förtjänstmedaljen utdelas med H.M. Konungens godkännande.